کودکان

اخبار 0
برای رسیدن به باورهای مطلوب و تطابق با زندگی جدید شهری، حصول رفاه شهروندی از سویی و سلامت شهر، سلامت شهروند از سویی دیگر نیاز به فراگیری آموزش های نوین و نهادینه شدن هنجارها از سنین کودکی می باشد. بی تردید رکن اساسی در رسیدن به توسعه پایدار سرمایه های انسانی است. رشد و بالندگی و حرکت به آینده روشن از خلال قدکشیدن کودک...
136 بازدید

برای رسیدن به باورهای مطلوب و تطابق با زندگی جدید شهری، حصول رفاه شهروندی از سویی و سلامت شهر، سلامت شهروند از سویی دیگر نیاز به فراگیری آموزش های نوین و نهادینه شدن هنجارها از سنین کودکی می باشد.

بی تردید رکن اساسی در رسیدن به توسعه پایدار سرمایه های انسانی است. رشد و بالندگی و حرکت به آینده روشن از خلال قدکشیدن کودکان این شهر در بستر و کالبدی مناسب صورت خواهد پذیرفت.

مدیریت شهری هویزه، ذیل گزاره “هویزه شهر دوستدار کودک” بر آن است تا موارد فوق در بطن امورات جاریه و ترسیم افق آینده شهر، لحاظ گردد.

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه

#
#
#
#
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید