کم توانان

اخبار 0
توزیع متوازن خدمات شهری و برقراری عدالت اجتماعی در دامنه یک شهر اگر جاری نباشد، یک پای حرکت در مسیر پیشرفت می لنگد. سلامت شهر، سلامت شهروندان در شهری انسان محور، زمانی محقق می گردد که تمامی نیازهای شهروندان به صورت عام و خاص لحاظ گردد تا شاهد ظهور و بروز همه استعدادها در مسیر توسعه باشیم.
144 بازدید

توزیع متوازن خدمات شهری و برقراری عدالت اجتماعی در دامنه یک شهر اگر جاری نباشد، یک پای حرکت در مسیر پیشرفت می لنگد.

سلامت شهر، سلامت شهروندان در شهری انسان محور، زمانی محقق می گردد که تمامی نیازهای شهروندان به صورت عام و خاص لحاظ گردد تا شاهد ظهور و بروز همه استعدادها در مسیر توسعه باشیم.

شهری به توسعه، لبخند پایدار خواهد زد که تمامی شهروندانش زیر آسمان زیر شهر اندیشه پویایی و مجال حرکت موثر را بیابند.

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه

#
#
#
#
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید