رزومه شهردار

بسمه تعالی

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی : طاهر شلیجی

تاریخ تولد: ۰۱/۰۷/۱۳۶۱

وضعیت تاهل : متأهل

تلفن تماس : ۰۹۱۶۹۱۷۲۹۳۷

محل سکونت : هویزه اهل جرف خیابان هاشمی ( ساحلی ) منزل لطف اله شلیجی

ایمیل :tahershelaiji@gmail.com

تحصیلات دانشگاهی

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه آزاد اهواز

مهارت ها و آشنایی

 • مسلط به نرم افزار های از قبیل  word ، excel ،  powerpoint
 • مسلط به نرم افزارهای عمران Etabs ، safe ، weap، Autocad ، Gis
 • مسلط به نقشه برداری
 • آشنایی کامل به تعمیر ، نگهداری و کار با ماشین آلات سبک و سنگین
 • مسلط به آرماتوربندی ،  قالب بندی و بتن ریزی
 • آشنایی متوسط با زبان انگلیسی
 • مسلط به زبان عربی
 • دارنده ی گواهینامه ی پایه ی ۲ از تاریخ ۱۳۸۱

سوابق مدیریتی

 • از تاریخ ۲۰/۰۸/۸۷ تاکنون بعنوان نائب رئیس شرکت آذین صحرای هویزه خوزستان 
 • از تاریخ ۱۶/۱۲/۹۲ تاکنون بعنوان مدیرعامل شرکت تعاونی عمران نیل کارون کرخه
 • از تاریخ  19/12/93 تاکنون بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت اقلیم سازه ماژین با پایه ۵ پنج ساختمان و ابنیه – پایه۵ پنج     تاسیسات و تجهیزات تا کنون
 • از تاریخ  9/2/95  تاکنون بعنوان مدیرعامل شرکت اقلیم سازه ماژین با پایه ۵ پنج ساختمان و ابنیه – پایه۵ پنج     تاسیسات و تجهیزات تا کنون
 • از تاریخ ۱۹/۱۱/۹۴تاکنون بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه عمران وآبادانی شهرستان هویزه

سوابق اجرائی

 • مباشر گروه اجرایی شرکت اذین صحرای هویزه در طرح آبیاری و زهکشی  احمد اباد از   تاریخ ۰۱/۰۷/۸۱ لغایت ۳۰/۱۲/۸۲
 • بعنوان پیمانکار جزء در طرح احمد اباد عملیات شن ریزی جاده سرویس قرارداد   با شماره ی ۱۰۷۲/۸۳الف مورخ ۸/۱/۸۳
 • بعنوان پیمانکار جزء در طرح احمد اباد عملیات شن ریزی جاده سرویس قرارداد   با شماره ی ۱۳۸۹/۸۳الف مورخ ۲۷/۳/۸۳
 • بعنوان پیمانکار جزء در طرح احمد اباد عملیات خاکریزی و بغل بری کانالها قرارداد با شماره ۲۰۷۱/۸۳الف مورخ  30/11/83
 • بعنوان مسؤل اجرایی پیمانکاری لطف اله شلیجی در طرح دهخدا عملیات خاکریزی قراردادبا شماره ۱۲/۶۱۶/د مورخ ۸/۲/۸۴
 • بعنوان پیمانکار شرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۸۱۸۴/۸۵الف                          مورخ ۲۹/۰۸/۸۵
 • بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۲۱۶/۸۶ الف  مورخ۲۶/۰۳/۸۶
 • بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۴۵/ ۷۸   س              مورخ ۲۶/۰۱/۸۷
 • بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۱۷۱/۸۷  س مورخ۲۹/۰۱/۸۸
 • بعنوان پیمانکاردر طرح ساریه شرکت آب و خاک کشور عملیات ساخت ابنیه های هیدرولیکی با قرارداد شماره ۴۹۹/۸۸           س مورخ۲۹/۰۵/۸۸
 • بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۶۵۷/۸۸س ۲۸/۰۷/۸۸
 • بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۹۶۷/۸۸س مورخ ۲۵/۱۲/۸۸
 • بعنوان پیمانکار(جزء)در طرح عمرانی R1 هندیجان(کارفرما)قراردادباشماره ۱۱۵/۸۹  ه مورخ۲۹/۱۰/۸۹
 • بعنوان پیمانکار (جزء)در طرح عمرانی R1 هندیجان(کارفرما)قراردادباشماره ۶۳-ه-ک مورخ۱۳/۰۲/۱۳۹۰
 • بعنوان پیمانکار (جزء)در طرح عمرانی R1 هندیجان(کارفرما)قراردادباشماره۷۴۹/ی     مورخ۰۱/۰۵/۹۰
 • بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح فردوس یاسمین شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره                  83/ی مورخ ۱۴/۰۱/۹۱
 • بعنوان ناظر از پروژه های مسکن مهر خود مالک از طرف مهندس طرفی در طول سالهای ۹۰و۹۱و۹۲
 • بعنوان پیمانکار شهرداری هویزه ساخت بیل بورد –احداث محوطه ی پارک –احداث دستشویی عمومی شهری و…از اواخر سال ۹۱ تا ۹۲
 • بعنوان پیمانکار (شرکت شکیل سازان شمیم) شهرداری هویزه پروژه ی هدایت آبهای سطحی قرارداد با شماره۴۵۵ مورخ ۲۳/۰۱/۹۲
 • بعنوان پیمانکار طاهر شلیجی در طرح ابیاری و زهکشی KQ9-11/72 با شماره قرارداد KQ9-11 /92 مورخ ۰۱/.۰۶/۱۳۹۲
 • بعنوان پیمانکار (شرکت شکیل سازان شمیم) شهرداری ابوحمیظه  پروژه ی زیرسازی و آسفالت قراردادباشماره ۲۰۵۲ مورخ ۰۱/۰۲/۹۳
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) شهرداری هویزه پروژه ی زیرسازی و آسفالت خیابان لاین ۱و۲و۳ فرهنگیان قرارداد با شماره ۱۴۳۶ مورخ۲۱/۰۴/۹۳
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) و  کارفرما شبکه بهداشت هویزه قرارداد با شماره ۵۴۵/۱۲۵/۸ مورخ ۲۰/۰۵/۹۳
 • بعنوان پیمانکارطاهر شلیجی  (جزء)در طرح فردوس یاسمین شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره ۱۰۹۸/ی مورخ ۲۴/۰۶/۹۳
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز پروژه ی احداث خانه بهداشت ختور شهرستان هویزه بخش نیسان قرارداد با شماره  1931 گ ک مورخ۱۶/۷/۹۳
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز پروژه ی احداث خانه بهداشت شهرک مهاجرین شهرستان دشت آزادگان قرارداد با شماره ۱۹۳۵ گ ک مورخ ۰۳/۰۸/۹۳
 • بعنوان پیمانکار (شرکت شکیل سازان شمیم) شهرداری ابوحمیظه  پروژه ی زیرسازی و آسفالت قراردادباشماره ۱۲۶۰مورخ۳۰/۱۰/۹۳
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز پروژه ی احداث خانه بهداشت جلالیه شهرستان دشت آزادگان قرارداد با شماره۱۹۶۴ گ ک مورخ۵/۱۱/۹۳
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)  شبکه بهداشت هویزه بهسازی خانه بهداشت معرض قرارداد با شماره ۱۶۷۹/۱۲۵/۸ ۲۰/۱۲/۹۳
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)  شبکه بهداشت هویزه بهسازی خانه بهداشت رفیع قرارداد با شماره ۱۶۷۸/۱۲۵/۸ ۲۰/۱۲/۹۳
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)  شبکه بهداشت هویزه بهسازی خانه بهداشت یزدنو قرارداد با شماره ۱۶۷۷/۱۲۵/۸ ۲۰/۱۲/۹۳
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)  شبکه بهداشت هویزه بهسازی خانه بهداشت های روستایی قرارداد با شماره ۱۱۲۳/۱۲۵/۸ مورخ ۱۱/۰۵/۹۴
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)  شبکه بهداشت هویزه بهسازی و تکمیل شبکه بهداشت  قراداد با شماره ۱۵۲۷/۱۲۵/۸ مورخ۲۱/۱۰/۹۴
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)شهرداری رفیع بهسازی پارک ساحلی با شماره قرارداد ۰۳/۲۷۹۱ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)شهرداری حمیدیه پروژه ی هدایت آبهای سطحی (فاضلاب شهری)  قرارداد با شماره ۵۵۸۰/۲۳/۱۶ مورخ ۱۷/۱۲/۹۴
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) شهرداری ابوحمیظه هدایت آبهای سطحی با شماره قرارداد ۷۹۹ مورخ ۱۷/۷/۹۵
 • بعنوان پیمانکارطاهر شلیجی (جزء)در طرح دویریج۱ استان ایلام  شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره                  95/589/د مورخه ۴/۸/۹۵
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)  شبکه بهداشت هویزه بهسازی و تکمیل شبکه بهداشت  قراداد با شماره ۱۹۰۹/۱۲۵/۸۸ مورخ ۰۴/۱۰/۹۵
 • بعنوان پیمانکار (شرکت شکیل سازان شمیم) شهرداری حمیدیه  پروژه ی زیرسازی و آسفالت خیابان ورودی با شماره قرارداد ۲۳۶۴/۱۸/۱۶ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵
 • بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح دویریج۱ استان ایلام  شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره                96/480/د مورخ ۱/۴/۹۶
 • بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) خدمات نیروی انسانی  دانشگاه علوم پزشکی ، بیمارستان شرکت نفت سوسنگرد  با شماره قرارداد ۱۱۳۳/۱۰۹/۸ مورخ ۲۶/۰۴/۹۶
 • بعنوان پیمانکار (شرکت شکیل سازان شمیم) شهرداری حمیدیه  پروژه ی زیرسازی و آسفالت خیابان ورودی با شماره قرارداد
 • ·                     1803/18/16 مورخ ۲۸/۰۴/۹۶
 • بعنوان پیمانکارشرکت شکیل سازان شمیم (جزء)در طرح دویریج۱ استان ایلام  شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره                  580/96/د ۱/۱۱/۹۶
 • بعنوان پیمانکارشرکت شکیل سازان شمیم (جزء)در طرح کنجانچم مهران  استان ایلام  شرکت آب و خاک(کارفرما) قرارداد باشماره   677/97/د ۱۴/۰۱/۹۷
 • بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح دویریج۱ استان ایلام  شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره                  250/97/د مورخ ۱۸/۵/۹۷
 • بعنوان پیمانکار (طاهرشلیجی) قرارگاه خاتم موسسه ی اروندان پروژه ی زیرسازی و آسفالت شادگان قراردادباشماره قرارداد ۱۳۱/۶۳/۹۷مورخ ۱۵/۰۶/۹۷
 • بعنوان پیمانکار (طاهرشلیجی) قرارگاه خاتم موسسه ی اروندان پروژه ی زیرسازی و آسفالت شادگان قرارداد با شماره قرارداد ۰۹۵ ۶۳/۹۷
 • بعنوان پیمانکار (طاهرشلیجی) قرارگاه خاتم موسسه ی اروندان پروژه ی زیرسازی و آسفالت شادگانقراردادبا شماره قرارداد  094 /63/97
 • بعنوان پیمانکار (طاهرشلیجی) قرارگاه خاتم موسسه ی اروندان پروژه ی زیرسازی و احداث دیوار بتنی پیش ساخته قراردادباشماره قرارداد ۱۴۷/۶۳/۹۷  
 • بعنوان پیمانکار (طاهرشلیجی) قرارگاه خاتم موسسه ی اروندان پروژه ی گروتریزی مخزن فلزی ۲ ام الدبس مطابق استانداردها با شماره قرارداد ۰۹۲/۶۵/۹۷ مورخ ۲۰/۰۳/۹۸

فعلا بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح سیلاب بر نهر مالح  ملاثانی شرکت آب و خاک(کارفرما) با شماره قرارداد ۱۳۶/۹۹/م مورخ ۲۷/۰۳/۹۹و پروژه ی زیر سازی و آسفالت خیابانهای نیروگاه جفیر با کارفرمایی نصب نیرو مشغول به فقالیت هستم  درضمن انجام عملیات بتن ریزی کانال و احداث کانالت وزهکش روبازومنهول گذاری و لترال و کلکتورازجمله فعالیتهای اینجانب میباشد .

#
#
#
#
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید