رزومه شهردار

بسمه تعالی
اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی : طاهر شلیجی
تاریخ تولد: ۰۱/۰۷/۱۳۶۱
وضعیت تاهل : متأهل
تلفن تماس : ۰۹۱۶۹۱۷۲۹۳۷
محل سکونت : هویزه اهل جرف خیابان هاشمی ( ساحلی ) منزل لطف اله شلیجی
ایمیل :tahershelaiji@gmail.com
تحصیلات دانشگاهی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه آزاد اهواز
مهارت ها و آشنایی
• مسلط به نرم افزار های از قبیل word ، excel ، powerpoint
• مسلط به نرم افزارهای عمران Etabs ، safe ، weap، Autocad ، Gis
• مسلط به نقشه برداری
• آشنایی کامل به تعمیر ، نگهداری و کار با ماشین آلات سبک و سنگین
• مسلط به آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی
• آشنایی متوسط با زبان انگلیسی
• مسلط به زبان عربی
• دارنده ی گواهینامه ی پایه ی ۲ از تاریخ ۱۳۸۱
سوابق مدیریتی
• از تاریخ ۲۰/۰۸/۸۷ تاکنون بعنوان نائب رئیس شرکت آذین صحرای هویزه خوزستان
• از تاریخ ۱۶/۱۲/۹۲ تاکنون بعنوان مدیرعامل شرکت تعاونی عمران نیل کارون کرخه
• از تاریخ ۱۹/۱۲/۹۳ تاکنون بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت اقلیم سازه ماژین با پایه ۵ پنج ساختمان و ابنیه – پایه۵ پنج تاسیسات و تجهیزات تا کنون
• از تاریخ ۹/۲/۹۵ تاکنون بعنوان مدیرعامل شرکت اقلیم سازه ماژین با پایه ۵ پنج ساختمان و ابنیه – پایه۵ پنج تاسیسات و تجهیزات تا کنون
• از تاریخ ۱۹/۱۱/۹۴تاکنون بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه عمران وآبادانی شهرستان هویزه
سوابق اجرائی
• مباشر گروه اجرایی شرکت اذین صحرای هویزه در طرح آبیاری و زهکشی احمد اباد از تاریخ ۰۱/۰۷/۸۱ لغایت ۳۰/۱۲/۸۲
• بعنوان پیمانکار جزء در طرح احمد اباد عملیات شن ریزی جاده سرویس قرارداد با شماره ی ۱۰۷۲/۸۳الف مورخ ۸/۱/۸۳
• بعنوان پیمانکار جزء در طرح احمد اباد عملیات شن ریزی جاده سرویس قرارداد با شماره ی ۱۳۸۹/۸۳الف مورخ ۲۷/۳/۸۳
• بعنوان پیمانکار جزء در طرح احمد اباد عملیات خاکریزی و بغل بری کانالها قرارداد با شماره ۲۰۷۱/۸۳الف مورخ ۳۰/۱۱/۸۳
• بعنوان مسؤل اجرایی پیمانکاری لطف اله شلیجی در طرح دهخدا عملیات خاکریزی قراردادبا شماره ۱۲/۶۱۶/د مورخ ۸/۲/۸۴
• بعنوان پیمانکار شرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۸۱۸۴/۸۵الف مورخ ۲۹/۰۸/۸۵
• بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۲۱۶/۸۶ الف مورخ۲۶/۰۳/۸۶
• بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۴۵/ ۷۸ س مورخ ۲۶/۰۱/۸۷
• بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۱۷۱/۸۷ س مورخ۲۹/۰۱/۸۸
• بعنوان پیمانکاردر طرح ساریه شرکت آب و خاک کشور عملیات ساخت ابنیه های هیدرولیکی با قرارداد شماره ۴۹۹/۸۸ س مورخ۲۹/۰۵/۸۸
• بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۶۵۷/۸۸س ۲۸/۰۷/۸۸
• بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح آبیاری و زهکشی ساریه(کارفرما)قراردادباشماره ۹۶۷/۸۸س مورخ ۲۵/۱۲/۸۸
• بعنوان پیمانکار(جزء)در طرح عمرانی R1 هندیجان(کارفرما)قراردادباشماره ۱۱۵/۸۹ ه مورخ۲۹/۱۰/۸۹
• بعنوان پیمانکار (جزء)در طرح عمرانی R1 هندیجان(کارفرما)قراردادباشماره ۶۳-ه-ک مورخ۱۳/۰۲/۱۳۹۰
• بعنوان پیمانکار (جزء)در طرح عمرانی R1 هندیجان(کارفرما)قراردادباشماره۷۴۹/ی مورخ۰۱/۰۵/۹۰
• بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح فردوس یاسمین شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره ۸۳/ی مورخ ۱۴/۰۱/۹۱
• بعنوان ناظر از پروژه های مسکن مهر خود مالک از طرف مهندس طرفی در طول سالهای ۹۰و۹۱و۹۲
• بعنوان پیمانکار شهرداری هویزه ساخت بیل بورد –احداث محوطه ی پارک –احداث دستشویی عمومی شهری و…از اواخر سال ۹۱ تا ۹۲
• بعنوان پیمانکار (شرکت شکیل سازان شمیم) شهرداری هویزه پروژه ی هدایت آبهای سطحی قرارداد با شماره۴۵۵ مورخ ۲۳/۰۱/۹۲
• بعنوان پیمانکار طاهر شلیجی در طرح ابیاری و زهکشی KQ9-11/72 با شماره قرارداد KQ9-11 /92 مورخ ۰۱/.۰۶/۱۳۹۲
• بعنوان پیمانکار (شرکت شکیل سازان شمیم) شهرداری ابوحمیظه پروژه ی زیرسازی و آسفالت قراردادباشماره ۲۰۵۲ مورخ ۰۱/۰۲/۹۳
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) شهرداری هویزه پروژه ی زیرسازی و آسفالت خیابان لاین ۱و۲و۳ فرهنگیان قرارداد با شماره ۱۴۳۶ مورخ۲۱/۰۴/۹۳
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) و کارفرما شبکه بهداشت هویزه قرارداد با شماره ۵۴۵/۱۲۵/۸ مورخ ۲۰/۰۵/۹۳
• بعنوان پیمانکارطاهر شلیجی (جزء)در طرح فردوس یاسمین شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره ۱۰۹۸/ی مورخ ۲۴/۰۶/۹۳
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز پروژه ی احداث خانه بهداشت ختور شهرستان هویزه بخش نیسان قرارداد با شماره ۱۹۳۱ گ ک مورخ۱۶/۷/۹۳
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز پروژه ی احداث خانه بهداشت شهرک مهاجرین شهرستان دشت آزادگان قرارداد با شماره ۱۹۳۵ گ ک مورخ ۰۳/۰۸/۹۳
• بعنوان پیمانکار (شرکت شکیل سازان شمیم) شهرداری ابوحمیظه پروژه ی زیرسازی و آسفالت قراردادباشماره ۱۲۶۰مورخ۳۰/۱۰/۹۳
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز پروژه ی احداث خانه بهداشت جلالیه شهرستان دشت آزادگان قرارداد با شماره۱۹۶۴ گ ک مورخ۵/۱۱/۹۳
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) شبکه بهداشت هویزه بهسازی خانه بهداشت معرض قرارداد با شماره ۱۶۷۹/۱۲۵/۸ ۲۰/۱۲/۹۳
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) شبکه بهداشت هویزه بهسازی خانه بهداشت رفیع قرارداد با شماره ۱۶۷۸/۱۲۵/۸ ۲۰/۱۲/۹۳
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) شبکه بهداشت هویزه بهسازی خانه بهداشت یزدنو قرارداد با شماره ۱۶۷۷/۱۲۵/۸ ۲۰/۱۲/۹۳
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) شبکه بهداشت هویزه بهسازی خانه بهداشت های روستایی قرارداد با شماره ۱۱۲۳/۱۲۵/۸ مورخ ۱۱/۰۵/۹۴
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) شبکه بهداشت هویزه بهسازی و تکمیل شبکه بهداشت قراداد با شماره ۱۵۲۷/۱۲۵/۸ مورخ۲۱/۱۰/۹۴
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)شهرداری رفیع بهسازی پارک ساحلی با شماره قرارداد ۰۳/۲۷۹۱ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین)شهرداری حمیدیه پروژه ی هدایت آبهای سطحی (فاضلاب شهری) قرارداد با شماره ۵۵۸۰/۲۳/۱۶ مورخ ۱۷/۱۲/۹۴
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) شهرداری ابوحمیظه هدایت آبهای سطحی با شماره قرارداد ۷۹۹ مورخ ۱۷/۷/۹۵
• بعنوان پیمانکارطاهر شلیجی (جزء)در طرح دویریج۱ استان ایلام شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره ۹۵/۵۸۹/د مورخه ۴/۸/۹۵
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) شبکه بهداشت هویزه بهسازی و تکمیل شبکه بهداشت قراداد با شماره ۱۹۰۹/۱۲۵/۸۸ مورخ ۰۴/۱۰/۹۵
• بعنوان پیمانکار (شرکت شکیل سازان شمیم) شهرداری حمیدیه پروژه ی زیرسازی و آسفالت خیابان ورودی با شماره قرارداد ۲۳۶۴/۱۸/۱۶ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵
• بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح دویریج۱ استان ایلام شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره ۹۶/۴۸۰/د مورخ ۱/۴/۹۶
• بعنوان پیمانکار (شرکت اقلیم سازه ماژین) خدمات نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی ، بیمارستان شرکت نفت سوسنگرد با شماره قرارداد ۱۱۳۳/۱۰۹/۸ مورخ ۲۶/۰۴/۹۶
• بعنوان پیمانکار (شرکت شکیل سازان شمیم) شهرداری حمیدیه پروژه ی زیرسازی و آسفالت خیابان ورودی با شماره قرارداد
• ۱۸۰۳/۱۸/۱۶ مورخ ۲۸/۰۴/۹۶
• بعنوان پیمانکارشرکت شکیل سازان شمیم (جزء)در طرح دویریج۱ استان ایلام شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره ۵۸۰/۹۶/د ۱/۱۱/۹۶
• بعنوان پیمانکارشرکت شکیل سازان شمیم (جزء)در طرح کنجانچم مهران استان ایلام شرکت آب و خاک(کارفرما) قرارداد باشماره ۶۷۷/۹۷/د ۱۴/۰۱/۹۷
• بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح دویریج۱ استان ایلام شرکت آب و خاک(کارفرما)قراردادباشماره ۲۵۰/۹۷/د مورخ ۱۸/۵/۹۷
• بعنوان پیمانکار (طاهرشلیجی) قرارگاه خاتم موسسه ی اروندان پروژه ی زیرسازی و آسفالت شادگان قراردادباشماره قرارداد ۱۳۱/۶۳/۹۷مورخ ۱۵/۰۶/۹۷
• بعنوان پیمانکار (طاهرشلیجی) قرارگاه خاتم موسسه ی اروندان پروژه ی زیرسازی و آسفالت شادگان قرارداد با شماره قرارداد ۰۹۵ ۶۳/۹۷
• بعنوان پیمانکار (طاهرشلیجی) قرارگاه خاتم موسسه ی اروندان پروژه ی زیرسازی و آسفالت شادگانقراردادبا شماره قرارداد ۰۹۴ /۶۳/۹۷
• بعنوان پیمانکار (طاهرشلیجی) قرارگاه خاتم موسسه ی اروندان پروژه ی زیرسازی و احداث دیوار بتنی پیش ساخته قراردادباشماره قرارداد ۱۴۷/۶۳/۹۷
• بعنوان پیمانکار (طاهرشلیجی) قرارگاه خاتم موسسه ی اروندان پروژه ی گروتریزی مخزن فلزی ۲ ام الدبس مطابق استانداردها با شماره قرارداد ۰۹۲/۶۵/۹۷ مورخ ۲۰/۰۳/۹۸
فعلا بعنوان پیمانکارشرکت اذین صحرای هویزه (جزء)در طرح سیلاب بر نهر مالح ملاثانی شرکت آب و خاک(کارفرما) با شماره قرارداد ۱۳۶/۹۹/م مورخ ۲۷/۰۳/۹۹و پروژه ی زیر سازی و آسفالت خیابانهای نیروگاه جفیر با کارفرمایی نصب نیرو مشغول به فقالیت هستم درضمن انجام عملیات بتن ریزی کانال و احداث کانالت وزهکش روبازومنهول گذاری و لترال و کلکتورازجمله فعالیتهای اینجانب میباشد .

#
#
#
#
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید