احداث و بهره برداری ساختمان شورای اسلامی شهر هویزه

اخبار 0
بسمه تعالی ضمن تبریک هفته دولت باستحضارعموم می رساند که در روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۶/۶ساختمان جدیدشورای اسلامی شهرهویزه وپروژه زیرسازی ،جدول گذاری وآسفالت فاز اول معابر کوی علامه کرمی (ره) با حضورفرماندارمحترم شهرستان هویزه ومسئولین محلی افتتاح گردید تابرگ زرین دیگری در کارنامه خدمات شهرداری هویزه به شهروندان ثبت وبرگ س...
135 بازدید

بسمه تعالی

ضمن تبریک هفته دولت باستحضارعموم می رساند که در روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۶/۶ساختمان جدیدشورای اسلامی شهرهویزه وپروژه زیرسازی ،جدول گذاری وآسفالت فاز اول معابر کوی علامه کرمی (ره) با حضورفرماندارمحترم شهرستان هویزه ومسئولین محلی افتتاح گردید تابرگ زرین دیگری در کارنامه خدمات شهرداری هویزه به شهروندان ثبت وبرگ سبزدیگراز خدمات دولت تدبیر وامید راتقدیم اهالی شهر هویزه نماید.* *در این مراسم در ابتدا ریاست محترم شورای اسلامی شهرجناب آقای بهرام ساکی ضمن تبریک هفته دولت وعرض خیر مقدم،ساخت ساختمان شورای اسلامی شهر هویزه بعداز حدود۲۰ سال از عمر شوراها را نقطه عطفی درخدمات رسانی هرچه بیشترداشته ودر ادامه شهردارجوان هویزه جناب آقای عبدالسلام ساکی ضمن عرض خیر مقدم وتبریک هفته دولت به مسولین دستگاه های اجرای شهرستان وفرماندار محتر درخصوص موارد فنی ساختمان شورا و پروژه زیر سازی و جدول گذاری اعلام نمودندکه مساحت ساختمان ۲۳۰مترمربع وبازیربنای۱۹۰مترمربع ازمحل اعتبارات جاری شهرداری وبه صورت امانی ساخته شده ومبلغی بالغ بردو میلیارد ریال جهت احداث ویک میلیادریال جهت تجهیز ساختمان مذکورهزینه گردیده است.* همچنین در خصوص کوی علامه کرمی فازاول آن به مساحت ۲۵۰۰۰متربع یکی از مناطق کم برخوردار به جهت رفع محرومیت وطبق قولی که به اهالی محترم داده بودیم زیرسازی ،جدولگذاری وآسفالت آن با مبلغی بالغ بر۲۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ازمحل اعتبارات عمرانی را افتتاح نمودند.**در آخر  این افتتاحیه شهردار نیز از عنایات ویژه دولت تدبیروامید،لطف همکاری بی شائبه استاندارجوان ومردمی خوزستان جناب آقای دکترشریعتی ،معاونین محترم ،مدیر کل های گرامی ایشان علی الخصوص مدیر کل محترم امور شهری و مدیر کل محترم سازمان ومدیریت وبرنامه ریزی ،مدیر کل امور مالیاتی وکارشناسان محترم استانداری ومدیریت وبرنام ریزی ،اداره کل امور مالیاتی و همکاری وپیگیری اعضای محترم شورای شهر که دررفع مشکلات مناطق جدید الاحداث وکم برخوردار وآسفالت معابراین مناطق نقش به سزاداشته اند تقدیروتشکر نموده اند .*

🌹

      *روابط عمومی* *شهرداری وشورای اسلامی هویزه* 

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه

#
#
#
#
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید