آسفالت خیابان سلمان فارسی

اخبار 0
در راستای محرومیت زدایی و عمرانئ و آبادانی مناطق کم برخوردار و جدید الاحداث و با هدف سهولت تردد اهالی شریف و ساکنین این منطقه و در راستای برنامه ریزی میان مدت شهرداری هویزه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت خیابانهای فاز اول کوی سلمان فارسی به شرح زیر در سال ۹۷ گردید. مشخصات پروژه:
148 بازدید

در راستای محرومیت زدایی و عمرانئ و آبادانی مناطق کم برخوردار و جدید الاحداث و با هدف سهولت تردد اهالی شریف و ساکنین این منطقه و در راستای برنامه ریزی میان مدت شهرداری هویزه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت خیابانهای فاز اول کوی سلمان فارسی به شرح زیر در سال ۹۷ گردید.

مشخصات پروژه:

طول:۱۱۴۰ متر

عرض:۷ متر

خاکبرداری:۳۱۹۲ متر مکعب

آسفالت:۱۳۰۰ تن

جدول گذاری:۲۲۱۰ متر

بتن ریزی:۱۳۰ متر مکعب

از اعتبارات شهرداری و بند تبصره ۱ و بند و تبصره ۶

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه

#
#
#
#
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید